Vergaderingen

Maandelijks vinden er in het zaaltje van Vurenhof aan de Vurensteeg (achter de kerk) bestuursvergaderingen plaats, telkens op donderdag. De aanvang van de vergadering is 19.00 uur.

De vergaderdata in 2024:

11 januari
8 februari
7 maart
11 april
16 mei
6 juni
4 juli