de oprichting

Postert woor íns het grotste dörp vanne Roersjtreek,
mèr ’t is allang neet mier wat ’t woor!

HEIMWEE
Bovenstaande uitspraak geeft duidelijk weer, dat er in de dorpskern heimwee is naar vervlogen tijden. Tijden waarin Postert lééfde. Heimwee dat zich uit in veel negatieve geluiden en berichten over het dorp: de aanblik van de leegstaande panden, de lange tijd uitblijvende herinrichting van de Oude Markt en een gedeelte van de Hoofdstraat, de aankleding van het dorp, de onaantrekkelijkheid van het dorp voor de toeristen en de moeizame contacten met de gemeente. En dat is jammer, want Postert is een mooi dorp met veel natuur, veel toeristen in twee prachtige bungalowparken, een bloeiend verenigingsleven en een heel bijzonder kasteeltje.

PASSIE
Vanuit hun passie voor het dorp, en met een sterke behoefte om mogelijkheden te zoeken om hierin verandering en verbetering te brengen, is door vijf enthousiaste mensen onlangs de Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert opgericht. Een stichting die zoekt naar wegen en mensen, om dát wat in ons dorp beter kan, aan te pakken en zodoende de negatieve tendens te doorbreken. Opdat Postert weer een bruisend dorp wordt! Een dorp om trots op te zijn. Een dorp waar zoveel dingen beter kunnen. Van een vergrijzend dorp naar vernieuwing, waardoor Postert aantrekkelijk blijft voor de jongeren.

POSITIEF
De stichting wil dit bereiken vanuit een positieve instelling, kijkend naar dat wat wél kan. Het feit dat de stichting er samen met de inwoners de schouders onder wil zetten, zal altijd meer brengen dan goedbedoelde individuele acties. Hierbij wil de stichting intermediair zijn tussen inwoners en gemeente. Goede en persoonlijke contacten met de gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur zijn van groot belang om gehoord te worden, maar ook om de informatiestroom tussen inwoners en gemeente optimaal te houden. Zo krijgen de inwoners van Postert een stem.

STICHTING
Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert
is opgericht op 20 oktober 2016. Het is een non-profit organisatie en stelt zich als hoofddoel de leefbaarheid van de kern Posterholt en haar buitengebieden te bevorderen en te versterken. De stichting richt zich op het heden én de toekomst. Ze doet dit door in samenspraak met de inwoners knelpunten te inventariseren en vervolgens in overleg en in samenspraak met de inwoners en de gemeente op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.