natuurlijkpostert_hr300dpi-websiteKijk ook op Facebook en in het Posters Waekblaad wat er al gerealiseerd is en wat er nog in de planning staat. Wij blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

EEN CULTUREEL-HISTORISCHE KUNSTROUTE IN POSTERHOLT

Een cultureel-historische  kunstroute door het dorp van Posterholt is een opwaardering van het dorp dat nauwelijks kunstobjecten in de openbare ruimte kent. Het idee is vanuit de dorpsbevolking gekomen met de vraag naar een kunstroute. Om het idee van de kunstroute breder te maken en groter draagvlak te creëren hebben we het idee uitgebreid naar een cultuur- historische kunstroute. Dat maakt het nog leuker voor onze inwoners , maar ook interessant voor toeristen in onze streek. De gemeente Roerdalen is op zoek naar alternatieven voor de toerist om Nationaal Park De Meinweg te ontlasten. De route loopt door de oude dorpskern van Posterholt en vertelt over het verleden en het heden van het dorp. Over datgene waar we trots op waren en trots op zijn. Zo wordt een beeld van Posterholt en haar inwoners geschetst. De kunstroute brengt letterlijk mensen in beweging en kan de onderlinge band versterken. Mensen kunnen elkaar tijdens de route ontmoeten op diverse plekken bij horeca en op de Oude Markt. Vanuit zorgcentrum de Postaert en de dagopvang  van het Groene Kruis wordt de Kwiekroute vaak gelopen en voor hen voegt deze kunstroute ook iets toe. Voor de jeugd is het interessant om kennis te maken met het verleden, het heden en de kunst in het dorp. De route gaat 6 kunstobjecten bevatten die voorzien van een QR-code ieder hun eigen verhaal vertellen over het dorp. Deze objecten worden op de Hoofdstraat geplaatst en is 2 km lang. Hoe de objecten eruit gaan zien houden we nog even geheim. In ieder geval wordt de natuur verbonden aan kunst. De kunstroute wordt mede mogelijk gemaakt door deze sponsors.

UITREIKING AANMOEDIGINGSPRIJS BLEUJEND BÖMKE 2023
Het Bleujend Bömke wordt jaarlijks uitgereikt door Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert en is een aanmoedigingsprijs voor nieuwe burgerinitiatieven in Posterholt. Voor de zesde keer op rij mogen we deze prijs uitreiken aan een bijzonder initiatief. Na een avond muziek maken bij de harmonie – tegenwoordig muziekvereniging Musica Rura – heeft de vriendengroep Altied Sjerp een nazit met een eigen Stammtisch waarboven  een bordje met een ouderwets scheermes hangt. Tijdens de coronacrisis ervoer deze groep vrienden hoeveel je mist als je elkaar niet kunt ontmoeten. En zo werd na de coronacrisis het idee geboren om elke derde donderdag van de maand een muziek gerelateerde avond in Dörpshoes De Beuk te verzorgen. Vanuit de kaartopbrengst worden de artiesten betaald en de consumptieomzet komt ten goede aan de jeugdopleiding  van het koninklijk jeugdorkest Play the Beat in Roerdalen. Een fantastische manier om de omliggende dorpen leefbaar te houden én een financiële bijdrage te leveren aan de muzikale vorming van de jeugd. Om die reden verdient Altied Sjerp dan ook het Bleujend Bömke 2023!

Eerdere Bleujende Bömkes werden uitgereikt aan Stichting Oké Roerdalen (2018), Vicky Heinen voor de Summer Fair (2019), Jan Theunissen voor speeltuin ’t Vinkenès (2020), Hanneke Drohm voor Monsterholt (2021) en aan Postert Laef (2022).

INGEBRUIKNAME KWIEKROUTE
Op vrijdag 17 juni 2o22 werd op feestelijke wijze de Kwiekroute in gebruik genomen. Klik op de foto voor een filmpje als kleine impressie.

OPENING SPEELTUIN ‘T VINKENÈS
Op 25 september werd de nieuwe speeltuin aan de Rector van den Boornlaan geopend.
Bekijk het filmpje van deze openingsdag.

SPEELTUIN ‘T VINKENÈS
In mei 2019 werd stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert gevraagd voor de werkgroep die plannen had met de oude speeltuin aan de Rector van den Boornlaan en de verwezenlijking van een fietscrossbaan.
De eerste optie voor de stichting was om daar ook een hondenspeelveld te maken. Al gauw werd dit plan wegens gebrek aan geschikte ruimte verlaten en besloot Natuurlijk! Postert zich in te zetten voor dit project voor de duur van de herontwikkeling en renovatie van de speeltuin. De stichting stelde de eigen bankrekening beschikbaar voor het storten van geld door de fondsen die geworven moesten worden. De reorganisatie werd door de werkgroep – die behalve onze stichting bestond uit buurtgenoten, buurtvereniging Gevaeren en Happy Fit – in fasen opgedeeld. Doel was zo snel mogelijk aan de slag te gaan en het plan op korte termijn te realiseren. Na gesprekken met de buurt werd op hun verzoek een afsluitbare poort geplaatst. Ook werd een heg aan de achterkant en de fietscrossbaan gerealiseerd. In de fase daaropvolgend werd een picknicktafel en een extra bank geplaatst, een extra afvalbak, een regeltjesbord, een draaischijf, een draaimolen, een vogelnestschommel en een voetbaldoel met basketbalnet. Na verloop van tijd volgde een tweede goal, een plek om je fiets te stallen, een klimboom, een Facebookpagina, een wedstrijd voor een naam en logo voor de speeltuin, een waterspeelplaats, bomenaanplant, een zandbak en een glijbaan. Begin 2021 mogen we als werkgroep vol trots zeggen dat we het project binnen twee jaar hebben kunnen afronden. Begin maart 2021 legt Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert de actieve rol in de werkgroep neer. We blijven altijd beschikbaar om weer eens in te stappen. De stichting gaat verder met projecten die nog liggen te wachten.

PLANTENTORENS
Zoals u de voorgaande jaren al hebt kunnen zien heeft Natuurlijk! Postert de plantentorens aan de Oude Markt en de hanging baskets op het Raadhuisplein in mei 2019 opnieuw beplant met zomerbloeiers. De hanging baskets werden in het najaar leeggehaald en opgeborgen tot het volgende voorjaar. De platentorens werden  voorzien van winterviolen.

HONDENSPEELVELD
Ergernis nummer 1 is de hondenpoep op straat. Om een poging te wagen hieraan een halt toe te roepen heeft Stichting Natuurlijk! Postert samengewerkt met de werkgroep Roerdalen voor honden. We hebben al extra honden depobakken en gratis hondenwegwerpzakjes gerealiseerd. Het zit in de planning dat alle afvalbakken voorzien worden van een sticker, zodat je ook daarin het poepzakje mag weggooien. Let op: nooit tussen de struiken of in een rioolput! Om de hondenbelasting betalende hondenbezitter tegemoet te komen, zijn we nog op zoek naar een locatie voor een hondenspeelveld.

BURGERINITIATIEF VOOR HET VERWELKOMEN VAN NIEUWE INWONERS

LET OP: Alle informatie die voorheen in een map aan nieuwe inwoners werd aangeboden, zal binnenkort online te bekijken zijn. Een werkgroep (Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert, Sandra Moors, Mieke Schotemeijer, Stichting Oké Roerdalen en de SCRP) zal deze site realiseren. Er zijn nog enkele mappen beschikbaar. Deze kunnen worden afgehaald in de bibliotheek in ’t Dörpshoes en bij Stichting Oké Roerdalen.

Een samenwerkingsproject van Stichting kernoverleg Natuurlijk! Postert en Stichting Activiteiten de Beuk, Stichting Oké Roerdalen, Stichting Menswel en de gemeente Roerdalen. Iedere nieuwe inwoner van Posterholt ontvangt van ons een map met info over het dorp en voordeeltjes. De map Nieuw in Postert is goedgevuld. Zo vind je in de map het boekje Postert Samen met informatie over alle verenigingen en clubs. Ook is er informatie over de geschiedenis van het dorp, een stukje historie dus. Bovendien hebben de ondernemers van Posterholt de gelegenheid gekregen  hun zaak te promoten door middel van vouchers. Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden voor de map bij stichting Oké Roerdalen (bij de basisschool), bij Mieke Schotemeijer (06 46 01 60 50), bij Stichting Activiteiten De Beuk (06 50 69 56 78) of Anneke Veelen (0475 40 2511).

SAMEN STERK IN WERK / VERBINDING
Verbinding zoeken is volgens Stichting Natuurlijk! Postert belangrijk in deze tijd. Samen sterk én samen kun je meer bereiken! Daarom gaat onze stichting samenwerkingsverbanden aan met andere stichtingen en verenigingen in ons dorp. Ook willen we onze kennis delen met stichtingen en verenigingen uit andere dorpen.

HONDENPOEPAFVALBAKKEN
Ze hebben een opvallende lichtgroene kleur voorop staat een hond afgebeeld. Deze bakken hebben geïntegreerde zakjes. Wij rekenen erop dat de hondenbezitters de zakjes en de bakken gebruiken om zo de overlast van hondenpoep te vermijden. Ook de overige afvalemmmers in het dorp mogen gebruikt worden om hondenpoepzakjes in weg te gooien. Gooi de poepzakjes NIET in stuiken, goot en riool! Stichting Natuurlijk! Mocht u op een bepaalde plek een afvalbak wensen, dan kunt u dat aan ons doorgeven of plaats een foto van die plek op FIXI. Onze stichting heeft al veel afvalbakken extra kunnen realiseren in samenwerking met de gemeente.

VERGADERINGEN
De bestuursvergaderingen van de stichting worden gehouden bij Boerengolf Vurenhof. Een half uur voor iedere vergadering is het bestuur van 19.00 uur tot 19.30 uur beschikbaar voor vragen en suggesties van dorpsgenoten. Daarna volgt de besloten bestuursvergadering. De data van de bestuursvergaderingen vind je op de betreffende pagina.