de stichting

 • WAT HEEFT STICHTING KERNOVERLEG INMIDDELS TOT STAND GEBRACHT?
  plantentorens op de Oude Markt
 • hanging baskets op het Raadhuisplein en bij de winkeliers op de Hoofdstraat
 • welkomstmappen voor nieuwe inwoners van Posterholt onder de naam: Nieuw in Postert
 • Jaarlijks in december de uitreiking van de aanmoedigingsprijs ’t Bleujend Bömke aan vernieuwende burgerinitiatieven
 • Behoud van het Oud Raadhoes
 • In samenwerking met anderen: speeltuin ’t Vinkenès
 • In samenwerking met anderen de Kwiekroute
 • Aanpak verkeersproblemen waaronder hardrijders Heinsbergerweg
 • Meedenken over de recreatie in Posterholt, waaronder de begaanbaarheid van het laarzenpad
 • Plaatsing van extra hondenpoepbakken met geïntegreerde zakjes

TOEKOMSTPLANNEN
Een cultureel historische kunstroute door de kern van Posterholt waarin de eigenheid en geschiedenis door middel van objecten weergegeven wordt en waar door middel van een QR-code op de diverse objecten de geschiedenis met behulp van foto’s of film verteld wordt.

Onze stichting is altijd op zoek naar wat je verbeterd of veranderd zou willen zien in Posterholt. Voorwaarde is dat we het samen op poten zetten, waarna we het project overdragen.

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
E-mail info@natuurlijkpostert.nl
Telefoon 06 38 68 21 47