de stichting

WAT HEEFT STICHTING KERNOVERLEG INMIDDELS TOT STAND GEBRACHT?
* plantentorens op de Oude Markt
* hanging baskets op het Raadhuisplein en bij de winkeliers op de Hoofdstraat
* welkomstmappen voor nieuwe inwoners van Posterholt onder de naam: Nieuw in Postert

 WAT VIND JIJ?
Onze stichting is altijd op zoek naar wat je verbeterd of veranderd zou willen zien in Posterholt. Voorwaarde is dat we het samen op poten zetten, waarna we het project overdragen.

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
E-mail info@natuurlijkpostert.nl
Telefoon 06 38 68 21 47

HONDENPOEPAFVALBAKKEN
In het najaar van 2018 zijn de hondenpoepafvalbakken geplaatst. Voorlopig zijn er drie geplaatst op de eerste voorkeursplekken, te weten voor de basisschool, bij het speeltuintje Borgerpark (aan de Constantijnlaan en Willem Alexanderlaan) en tot slot bij het speeltuintje aan de Lagerstraat. Ze hebben een opvallende lichtgroene kleur voorop staat een hond afgebeeld. Waarom behoorden deze plekken tot de top drie? Kinderen kijken niet waar ze lopen en lopen ook door struiken en op het gras. Dit zijn de voorkeursplekken waar honden uitgelaten worden en waar de honden poepen. School heeft hier veel overlast aan én het is bovendien erg onhygiënisch om kinderen met hondenpoep aan de schoenen rond te laten lopen. De bakken hebben geïntegreerde zakjes. Wij rekenen erop dat de hondenbezitters de zakjes en de bakken gebruiken en dat de overlast verdwijnt. Stichting Natuurlijk! Postert probeert ook de overige voorkeursplekken, die door de inwoners van Postert aangegeven zijn binnenkort te kunnen voorzien van deze afvalbakken.