actueel

INGEBRUIKNAME KWIEKROUTE
Op vrijdag 17 juni 2o22 werd op feestelijke wijze de Kwiekroute in gebruik genomen. Klik op de foto voor een korte impressie.

BEHOUD OUDE RAADHUIS KROON OP EERSTE LUSTRUM
Sinds de oprichting van Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert vijf jaar geleden, heeft de stichting geijverd voor het behoud van het oude raadhuis, ook wel bekend als pand Rafaelo’s in Posterholt. Na vijf jaar stille onderhandelingen zijn we blij dat we na intensief overleg met de gemeente, de eigenaar van het pand en de architect nu kunnen zeggen dat het pand niet gesloopt wordt maar verbouwd. Het pand heeft grote waarde voor de ouderen in Posterholt die er vele herinneringen aan hebben. Bovendien is het prachtig dat een van de weinige historische panden die Posterholt nog heeft, bewaard blijft voor de toekomst en dat er een woonbestemming aan gegeven wordt. Zo blijft de oude kern van het dorp intact en doet het recht aan die plek.

UITREIKING BLEUJEND  BÖMKE 2021
Op zaterdag 20 november heeft Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert haar jaarlijkse aanmoedigingsprijs ‘t Bleujend Bömke uitgereikt aan een inwoner van Posterholt. Deze heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor een stukje vernieuwing en verbinding in de Posterse samenleving. Dit jaar viel de eer te beurt aan Hanneke Drohm. Zij startte in 2020 tijdens de lockdown met het idee om Posterholt in de weken voor en tijdens Halloween om te roveren in Monsterholt. Zij riep de inwoners van Posterholt op om hieraan mee te doen, waaraan groot gevolg gegeven werd. Overal zag je skeletten, spoken, spinnenwebben, monsters en heksen in de tuinen en aan de gevels van huizen. De ene versiering nog mooier dan de andere. Voor de kinderen was er een puzzeltocht door het dorp die zij geheel coronaproof met de ouders konden maken. Ook in 2021 heeft Hanneke zich opnieuw ingespannen voor dit evenement. Zij is op veel vlakken actief met vernieuwing. Momenteel is ze bezig met de voorbereidingen voor de uitgave van een Kinderkrant die in Roerdalen en Roermond gaat verschijnen.
Bekijk hier een korte reportage van deze uitreiking.

SPEELTUIN ‘T VINKENÈS
Op 25 september werd de nieuwe speeltuin aan de Rector van den Boornlaan geopend.
Bekijk het filmpje van deze openingsdag.

WAT HEEFT STICHTING KERNOVERLEG INMIDDELS TOT STAND GEBRACHT?
* plantentorens op de Oude Markt
* hanging baskets op het Raadhuisplein en bij de winkeliers op de Hoofdstraat
* welkomstmappen voor nieuwe inwoners van Posterholt onder de naam: Nieuw in Postert

 WAT VIND JIJ?
Onze stichting is altijd op zoek naar wat je verbeterd of veranderd zou willen zien in Posterholt. Voorwaarde is dat we het samen op poten zetten, waarna we het project overdragen.

HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
E-mail info@natuurlijkpostert.nl
Telefoon 06 38 68 21 47

HONDENPOEPAFVALBAKKEN
In het najaar van 2018 zijn de hondenpoepafvalbakken geplaatst. Voorlopig zijn er drie geplaatst op de eerste voorkeursplekken, te weten voor de basisschool, bij het speeltuintje Borgerpark (aan de Constantijnlaan en Willem Alexanderlaan) en tot slot bij het speeltuintje aan de Lagerstraat. Ze hebben een opvallende lichtgroene kleur voorop staat een hond afgebeeld. Waarom behoorden deze plekken tot de top drie? Kinderen kijken niet waar ze lopen en lopen ook door struiken en op het gras. Dit zijn de voorkeursplekken waar honden uitgelaten worden en waar de honden poepen. School heeft hier veel overlast aan én het is bovendien erg onhygiënisch om kinderen met hondenpoep aan de schoenen rond te laten lopen. De bakken hebben geïntegreerde zakjes. Wij rekenen erop dat de hondenbezitters de zakjes en de bakken gebruiken en dat de overlast verdwijnt. Stichting Natuurlijk! Postert probeert ook de overige voorkeursplekken, die door de inwoners van Postert aangegeven zijn binnenkort te kunnen voorzien van deze afvalbakken.