actueel

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VOOR POSTERT DOOR POSTERT VAN 18 SEPTEMBER 2018
Stichting kernoverleg Natuurlijk! Postert organiseerde dinsdag 18 september een avond voor de inwoners van Posterholt. Het was voor de stichting bijzonder interessant te weten hoe er over het eigen dorp gedacht wordt. Zo ervaart men heel veel positieve kanten aan het dorp, bijvoorbeeld het dorpskarakter, de vernieuwde Hoofdstraat en de Oude Markt, het pand van Biermans waar eindelijk iets mee gebeurt, het actieve verenigingsleven waardoor er een sterke onderlinge band ontstaan is, de bereidheid van de diverse verenigingen om de samenwerking te zoeken met verenigingen buiten Posterholt om zo te kunnen overleven en de acties van de diverse verenigingen waarbij nuttige artikelen verkocht worden.
Natuurlijk zijn er ook altijd zaken die men liever veranderd zou zien. Deze irritaties of problemen zijn 18 september geïnventariseerd en op veel van deze vragen kunnen we een antwoord geven. De betrokken deelnemers aan deze avond hebben allen via email na tweeënhalve week een antwoord gekregen op hun vragen. Om u ook een indruk te geven wat Natuurlijk! Postert allemaal probeert te bewerkstelligen, plaatsen wij wekelijks een bericht in het Posters Waekblaad of op onze facebookpagina.
Het eerste item van deze week is de opmerking dat men het leuk zou vinden als er meer bankjes verspreid door het dorp waren. Het bankje van de Rabobank is met de renovatie van de Hoofdstraat verhuisd naar Melick. Dit is goed voor de onderlinge contacten, wandelaars, fietsers en past in een dorp met veel toerisme, gezien het hotel, twee bungalowparken en de kampeerboerderij. Dat het zo werkt wijst de gerenoveerde Oude Markt met zijn bankjes. Daarbij zou het fijn zijn als er ook meer prullenbakken zouden zijn. In overleg met onze dorpscontactpersoon van de gemeente Roerdalen, Paul Arns, wordt er gekeken wat hier mogelijk is. Volgende week praten we u bij over de overlast die men ervaart met de hondenpoep.

OVERLAST HONDENPOEP EN HONDENSPEELVELD
Mensen ergeren zich aan het feit dat er veel hondenpoep op straat ligt. Ook rond de basisschool ligt veel hondenpoep en de leerkrachten ervaren het eveneens als een probleem. Natuurlijk is iedere hondenbezitter verantwoordelijk voor zijn eigen huisdier en het voorkomen van overlast in welke vorm dan ook. De een zijn plezier heeft geen voorrang op de ander zijn ergernis. Echter wanneer men de hondeneigenaar aanspreekt op het feit dat de hondenpoep niet opgeruimd wordt, krijgt men als antwoord: ik betaal toch hondenbelasting! Dan ga ik het niet opruimen. Suggesties van de deelnemers aan 18 september  was onder meer gratis poepzakjes en meer afvalbakken in het dorp. Woensdag 24 oktober bezoekt het bestuur van Natuurlijk! Postert een bijeenkomst over honden in Herkenbosch. Schaapherder Bennie Vaessen is initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Het doel is voorzieningen te creëren voor honden binnen de bebouwde kom, zoals poepzakjes, vuilnisbakken ,speelveld voor honden, bebording losloopgebieden etc. Stichting Natuurlijk! Postert houdt u hiervan op de hoogte.

HONDENPOEPAFVALBAKKEN
In week 46 zijn de hondenpoepafvalbakken geplaatst. Voorlopig zijn er drie geplaatst op de eerste voorkeursplekken, te weten voor de basisschool, bij het speeltuintje Borgerpark (aan de Constantijnlaan en Willem Alexanderlaan) en tot slot bij het speeltuintje aan de Lagerstraat. Ze hebben een opvallende lichtgroene kleur voorop staat een hond afgebeeld. Waarom behoorden deze plekken tot de top drie? Kinderen kijken niet waar ze lopen en lopen ook door struiken en op het gras. Dit zijn de voorkeursplekken waar honden uitgelaten worden en waar de honden poepen. School heeft hier veel overlast aan én het is bovendien erg onhygiënisch om kinderen met hondenpoep aan de schoenen rond te laten lopen. De bakken hebben geïntegreerde zakjes. Wij rekenen erop dat de hondenbezitters de zakjes en de bakken gebruiken en dat de overlast verdwijnt. Stichting Natuurlijk! Postert probeert ook de overige voorkeursplekken, die door de inwoners van Postert aangegeven zijn binnenkort te kunnen voorzien van deze afvalbakken.

OPKNAPPEN VAN FIETSPADEN IN POSTERHOLT
De slechte staat van de fietspaden aan de Boomstraat richting Putbroek en richting Vlodropzijn is een doorn in het oog van de inwoners van Posterholt. Voorzitter Anneke Veelen heeft hierover contact opgenomen met de ambtenaar van gemeente Roerdalen die belast is met wegen en fietspaden. Zijn antwoord is als volgt.
De gemeente is momenteel volop bezig met de voorbereiding van een opknapbeurt voor het fietspad Boomstraat richting Putbroek. De planning is dat de uitvoering hiervan in  2019 zal gebeuren en dat de werkzaamheden aan het fietspad ongeveer eind 2019 klaar zullen zijn. Dit fietspad ligt in een Natura2000 gebied. Dit houdt in dat de gemeente aan bepalende voorwaarden van de Provincie moet voldoen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het is dus een complexere situatie dan een normaal fietspad.
Het fietspad naar Vlodrop is slecht en heeft zelfs geen verlichting. Over dit fietspad  fietsen ’s avonds in het donker veel jongeren. Ondanks dat de weg erlangs een provinciale weg is, geldt dit niet voor de fietspaden. De weg valt dus niet onder het onderhoud van de gemeente maar de fietspaden daar wel. Dit fietspad is niet van de provincie maar van de gemeente. De gemeente is momenteel volop bezig met de voorbereiding van de fietspaden Vlodropperweg en Angsterweg richting Vlodrop. Het ligt in de planning dat de  uitvoering eveneens in 2019 plaats zal vinden en waarschijnlijk eind 2019 afgerond kan worden. Langs dit fietspad komt dan ook meteen verlichting.

SNELHEID OP DE HEINSBERGERWEG
Men stoort zich aan het feit dat de snelheid op de Heinsbergerweg (60 km/uur) regelmatig overschreden wordt. Door uitbreiding van Goos Wellness is het bovendien niet alleen drukker geworden qua verkeer, maar wordt er ook wel geparkeerd langs de weg geparkeerd wanneer het parkeerterrein vol is. Hoge snelheid in combinatie met geparkeerde auto’s maakt het hier voor fietsers lastig. Over de Heinsbergerweg rijdt schoolgaande jeugd op de fiets naar de basisschool en het voortgezet onderwijs. De vraag van omwonenden is of het mogelijk is dat cijfers 60 ter hoogte van Goos Wellness en de grens op de weg geschilderd worden. Natuurlijk! Postert is met deze vraag naar de gemeente gegaan. De ambtenaar die met verkeerszaken belast is zal de politie verzoeken om snelheidscontroles uit te gaan voeren op de Heinsbergerweg. Tegelijkertijd zal hij kijken of het mogelijk is om de aanduiding 60 km/u op het wegdek te plaatsen. Blijkbaar zien de automobilisten de borden 60 km /u met daaronder herhaling over het hoofd. Parkeren is volgens de gemeente op de Heinsbergerweg verboden vanaf huisnummer 65 (speeldorp Pee Wee) tot en met het kruispunt Heinsbergerweg – Bakhuisweg. Het parkeerverbod geldt dus niet voor de berm bij Goos Wellness.