natuurlijkpostert_hr300dpi-websiteLees wat er al gerealiseerd is en wat er nog in de planning staat. Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

AANMOEDIGINGSPRIJS BLEUJEND BÖMKE
Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert reikt vanaf december 2018 jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit aan een groep inwoners, stichting of vereniging van Posterholt, die op bijzondere wijze een aandeel geleverd heeft aan de leefbaarheid voor de kern Posterholt. Zo wil zij samen met burgers een draagvlak creëren voor een goede en positieve leefomgeving, met zorg voor elkaar en voor het dorp. In de maand september kunnen inwoners van Posterholt een inwoner, vereniging of stichting voordragen. Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert nomineert uit de inzendingen  een drietal initiatieven die het meest genoemd zijn. Van medio november tot eind november kunnen inwoners hun stem uitbrengen op een van de genomineerden. Half december wordt de winnaar bekendgemaakt. Er is gekozen voor een boomsculptuur, het Bleujend Bömke, waarvan de kruin bestaat uit handjes die het bladerdak vormen. Deze symboliseren niet alleen de samenwerking en het samen verantwoordelijkheid dragen voor het dorp, maar ook het draagvlak in het dorp. Er zijn veel handen nodig om in gezamenlijke verantwoordelijkheid een mooie en leefbare gemeenschap te creëren. Bovendien is in het logo van de stichting het uitroepteken weergegeven als boom en refereert de boom aan het landelijke karakter van Posterholt.

BIJEENKOMST VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
Op 6 november werd in Posterholt door Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert in samenwerking met de wethouders Jan den Teuling en Eugenie Cuijpers een avond georganiseerd voor de besturen van verenigingen en stichtingen van Posterholt. Na de introductie werd er in groepen gepraat over enkele onderwerpen, zoals het organiseren van gezamenlijke activiteiten, het werven van vrijwilligers, het voeren van een reclamebeleid voor de activiteiten, het ontplooien van activiteiten voor 10- tot 15-jarigen en over andere vormen van samenwerking. De deelnemers vonden de bijeenkomst inspirerend. Stichting Kernoverleg verzamelt de ideeën in een verslag dat zij zullen verstrekken aan de verenigingen en stichtingen.

VERGADERINGEN
Op donderdag 5 april is de eerstvolgende bestuursvergadering.
De bestuursvergaderingen van de stichting worden gehouden bij Boerengolf Vurenhof. Een half uur voor iedere vergadering is het bestuur van 19.00 uur tot 19.30 uur beschikbaar voor vragen en suggesties van dorpsgenoten. Daarna volgt de besloten bestuursvergadering. De data van de bestuursvergaderingen vind je op de betreffende pagina.