natuurlijkpostert_hr300dpi-websiteLees op Facebook, in het Posters Waekblaad en op deze website bij ACTUEEL wat er al gerealiseerd is en wat er nog in de planning staat. Wij blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

PRIVACYBELEID – AVG
Download hier het document.

GELUKSDAG OP
WOENSDAG 20 MAART

Kom je woensdagmiddag 20 februari ook naar onze Geluksdag om de Geluksboom aan te kleden tot een echt Bleujend Bömke? Ook kun je je laten schminken én we hebben nog een verrassing voor je!  Natuurlijk mag je mamma, pappa, opa of oma ook mee nemen. Je vindt ons van 13.00 tot 17.00 uur bij de Vurenhof, Vurensteeg 4 (weggetje naast de kerk) in Posterholt.

 

 

 

 

 

NIEUW IN POSTERT!

BURGERINITIATIEF VOOR HET VERWELKOMEN VAN NIEUWE INWONERS
Begin vorig jaar werd door Mieke Schotemeijer en Anneke Veelen het initiatief genomen om nieuwe inwoners van Posterholt persoonlijk te gaan verwelkomen. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst van Samen Doen van de gemeente Roerdalen waarin gesproken werd over de samenstelling van de gemeentelijke informatiemap. Beiden vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners het dorp goed leren kennen en zich daardoor zo snel mogelijk thuis voelen.
Anneke Veelen, voorzitter van Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert: ‘De informatiemap is een unieke gelegenheid om je als dorpsgemeenschap aan de nieuwkomers te presenteren. Met zijn tweeën gingen we aan de slag om een werkgroep te formeren, waarin behalve Mieke namens Stichting Activiteiten de Beuk en ik inmiddels ook dorpscontactpersoon Paul Arns en vertegenwoordigers van Stichting Oké Roerdalen en Stichting Menswel zijn aangeschoven. Als naam voor deze werkgroep werd heel toepasselijk gekozen voor Nieuw in Postert!’
Al gauw bleek dus dat er naast de informatiemap van de gemeente ook behoefte was aan een map van voor en over Posterholt én aan een persoonlijke verwelkoming van de nieuwkomers.
Mieke Schotemeijer: ‘De map Nieuw in Postert is een rijk gevulde map geworden. Zo vind je in de map het boekje Postert Samen met informatie over alle verenigingen en clubs. Ook is er informatie over de geschiedenis van het dorp, een stukje historie dus. Bovendien hebben de ondernemers van Posterholt de gelegenheid gekregen  hun zaak te promoten door middel van vouchers. Het Posters Waekblaad heeft een actie voor een aantal gratis nummers, enz.’
Wanneer de nieuwe inwoners de map overhandigd krijgen, worden zij uitgenodigd voor koffie en vlaai, waarna onder leiding van vrijwilligers van Stichting Activiteiten De Beuk een wandeling of fietstocht door het dorp plaats vindt. ‘We houden deze bijeenkomsten tweemaal per jaar’, zegt Anneke, ‘en nieuwkomers kunnen zich nu al melden.’
Dat kan bij stichting Oké Roerdalen (bij de basisschool), bij Mieke Schotemeijer (06 46 01 60 50), bij Stichting Activiteiten De Beuk (06 50 69 56 78) of Anneke Veelen (40 2511). Bovendien wordt in de gemeentelijke map verwezen naar de mogelijkheid om de map Nieuw in Postert af te halen.

BEKENDMAKING WINNAAR BLEUJEND BÖMKE TIJDENS KERSTMARKT
Stichting Kernoverleg maakte zaterdag 8 december tijdens de drukbezochte kerstmarkt in cc De Beuk de winnaar bekend van de aanmoedigingsprijs het Bleujend Bömke. Het was een nek-aan-nekrace tussen Fons Voesten die het afgelopen jaar de gids Postert Samen had samengesteld,  Stichting Activiteiten De Beuk die diverse activiteiten realiseerde zoals de Bieb en het Repaircafé, Stichting Behoud Voormalig Groene Kruisgebouw voor de vele activiteiten die er georganiseerd worden en tot slot Stichting Oké Roerdalen omdat zij mensen samenbrengen en hulp bieden én vanwege de fiets-, computer-, taal-  en naailessen die er georganiseerd worden. Stichting Oké Roerdalen kreeg de meeste stemmen  en versloeg de andere genomineerden. Zij is de winnaar van het Bleujend Bömke 2018! Van harte gefeliciteerd namens het bestuur van stichting kernoverleg Natuurlijk! Postert.

UITSLAG KERSTBALLEN RADEN
Het aantal kerstballen dat de stichting in de vaas had gedaan bedroeg 56. Marie Anne ’s Snoepwinkeltje had de prijs voor de kinderen beschikbaar gesteld. Voor de volwassenen was er een entreebewijs te winnen voor Amazing Postert op 13 april 2019 en een entreebewijs voor de Buutenmiddag op zaterdag 14 april. Deze beide prijzen werden gesponsord door Harmonie Wilhelmina Posterholt. De winnaars hebben allen persoonlijk bericht ontvangen. Ook hen feliciteren wij.

VERGADERINGEN
De bestuursvergaderingen van de stichting worden gehouden bij Boerengolf Vurenhof. Een half uur voor iedere vergadering is het bestuur van 19.00 uur tot 19.30 uur beschikbaar voor vragen en suggesties van dorpsgenoten. Daarna volgt de besloten bestuursvergadering. De data van de bestuursvergaderingen vind je op de betreffende pagina.