natuurlijkpostert_hr300dpi-websiteKijk ook op Facebook en in het Posters Waekblaad wat er al gerealiseerd is en wat er nog in de planning staat. Wij blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

INGEBRUIKNAME KWIEKROUTE
Op vrijdag 17 juni 2o22 werd op feestelijke wijze de Kwiekroute in gebruik genomen. Klik op de foto voor een filmpje als kleine impressie.

BEHOUD OUDE RAADHUIS KROON OP EERSTE LUSTRUM
Sinds de oprichting van Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert vijf jaar geleden, heeft de stichting geijverd voor het behoud van het oude raadhuis, ook wel bekend als pand Rafaelo’s in Posterholt. Na vijf jaar stille onderhandelingen zijn we blij dat we na intensief overleg met de gemeente, de eigenaar van het pand en de architect nu kunnen zeggen dat het pand niet gesloopt wordt maar verbouwd. Het pand heeft grote waarde voor de ouderen in Posterholt die er vele herinneringen aan hebben. Bovendien is het prachtig dat een van de weinige historische panden die Posterholt nog heeft, bewaard blijft voor de toekomst en dat er een woonbestemming aan gegeven wordt. Zo blijft de oude kern van het dorp intact en doet het recht aan die plek.

UITREIKING BLEUJEND  BÖMKE 2021
Op zaterdag 20 november heeft Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert haar jaarlijkse aanmoedigingsprijs ‘t Bleujend Bömke uitgereikt aan een inwoner van Posterholt. Deze heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor een stukje vernieuwing en verbinding in de Posterse samenleving. Dit jaar viel de eer te beurt aan Hanneke Drohm. Zij startte in 2020 tijdens de lockdown met het idee om Posterholt in de weken voor en tijdens Halloween om te roveren in Monsterholt. Zij riep de inwoners van Posterholt op om hieraan mee te doen, waaraan groot gevolg gegeven werd. Overal zag je skeletten, spoken, spinnenwebben, monsters en heksen in de tuinen en aan de gevels van huizen. De ene versiering nog mooier dan de andere. Voor de kinderen was er een puzzeltocht door het dorp die zij geheel coronaproof met de ouders konden maken. Ook in 2021 heeft Hanneke zich opnieuw ingespannen voor dit evenement. Zij is op veel vlakken actief met vernieuwing. Momenteel is ze bezig met de voorbereidingen voor de uitgave van een Kinderkrant die in Roerdalen en Roermond gaat verschijnen.
Bekijk hier een korte reportage van deze uitreiking.

SPEELTUIN ‘T VINKENÈS
Op 25 september werd de nieuwe speeltuin aan de Rector van den Boornlaan geopend.
Bekijk het filmpje van deze openingsdag.

BEKENDMAKING WINNAAR BLEUJEND BÖMKE 2020
Sinds het voorjaar van 2019 denkt en werkt Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert mee aan de verwezenlijking van een recreatieplek voor jong én oud aan de Rector van den Boornlaan waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten, kunnen recreëren en bewegen. De stichting doet dit samen met buurtvereniging Gevaeren, Happy Fit, gemeente Roerdalen, buurtbewoners en kinderen. Samen zijn we op weg naar een mooie speel- en beweeglocatie, waar ook ruimte en plaats is om elkaar te ontmoeten. Op zaterdag 12 december 2020 reikte Stichting Kernoverleg Natuurlijk Postert het jaarlijkse Bleujend Bömke uit aan Jan Theunissen die samen met de werkgroep Speeltuin ’t Vinkenès in 2019 en 2020 hard werkte aan het realiseren van de speeltuin. Natuurlijk gun je de hele werkgroep een Bleujend Bömke, maar Jan krijgt deze omdat hij dagelijks in de speeltuin te vinden is om hand-en spandiensten te verrichten. En dat zijn heel wat uurtjes. Ook is hij het aanspreekpunt voor buurtgenoten van de speeltuin. Hij wordt zelfs al de meneer van de speeltuin genoemd. Jan gefeliciteerd en dankjewel voor alles.

SPEELTUIN ‘T VINKENÈS
In mei 2019 werd stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert gevraagd voor de werkgroep die plannen had met de oude speeltuin aan de Rector van den Boornlaan en de verwezenlijking van een fietscrossbaan.
De eerste optie voor de stichting was om daar ook een hondenspeelveld te maken. Al gauw werd dit plan wegens gebrek aan geschikte ruimte verlaten en besloot Natuurlijk! Postert zich in te zetten voor dit project voor de duur van de herontwikkeling en renovatie van de speeltuin. De stichting stelde de eigen bankrekening beschikbaar voor het storten van geld door de fondsen die geworven moesten worden. De reorganisatie werd door de werkgroep – die behalve onze stichting bestond uit buurtgenoten, buurtvereniging Gevaeren en Happy Fit – in fasen opgedeeld. Doel was zo snel mogelijk aan de slag te gaan en het plan op korte termijn te realiseren. Na gesprekken met de buurt werd op hun verzoek een afsluitbare poort geplaatst. Ook werd een heg aan de achterkant en de fietscrossbaan gerealiseerd. In de fase daaropvolgend werd een picknicktafel en een extra bank geplaatst, een extra afvalbak, een regeltjesbord, een draaischijf, een draaimolen, een vogelnestschommel en een voetbaldoel met basketbalnet. Na verloop van tijd volgde een tweede goal, een plek om je fiets te stallen, een klimboom, een Facebookpagina, een wedstrijd voor een naam en logo voor de speeltuin, een waterspeelplaats, bomenaanplant, een zandbak en een glijbaan. Begin 2021 mogen we als werkgroep vol trots zeggen dat we het project binnen twee jaar hebben kunnen afronden. Begin maart 2021 legt Stichting Kernoverleg Natuurlijk! Postert de actieve rol in de werkgroep neer. We blijven altijd beschikbaar om weer eens in te stappen. De stichting gaat verder met projecten die nog liggen te wachten.

PLANTENTORENS
Zoals u de voorgaande jaren al hebt kunnen zien heeft Natuurlijk! Postert de plantentorens aan de Oude Markt en de hanging baskets op het Raadhuisplein in mei 2019 opnieuw beplant met zomerbloeiers. De hanging baskets werden in het najaar leeggehaald en opgeborgen tot het volgende voorjaar. De platentorens werden  voorzien van winterviolen.

 

 

 

 

HONDENSPEELVELD
Ergernis nummer 1 is de hondenpoep op straat. Om een poging te wagen hieraan een halt toe te roepen heeft Stichting Natuurlijk! Postert samengewerkt met de werkgroep Roerdalen voor honden. We hebben al extra honden depobakken en gratis hondenwegwerpzakjes gerealiseerd. Het zit in de planning dat alle afvalbakken voorzien worden van een sticker, zodat je ook daarin het poepzakje mag weggooien. Let op: nooit tussen de struiken of in een rioolput! Om de hondenbelasting betalende hondenbezitter tegemoet te komen, zijn we nog op zoek naar een locatie voor een hondenspeelveld.

BURGERINITIATIEF VOOR HET VERWELKOMEN VAN NIEUWE INWONERS
Een samenwerkingsproject van Stichting kernoverleg Natuurlijk! Postert en Stichting Activiteiten de Beuk, Stichting Oké Roerdalen, Stichting Menswel en de gemeente Roerdalen. Iedere nieuwe inwoner van Posterholt ontvangt van ons een map met info over het dorp en voordeeltjes. De map Nieuw in Postert is goedgevuld. Zo vind je in de map het boekje Postert Samen met informatie over alle verenigingen en clubs. Ook is er informatie over de geschiedenis van het dorp, een stukje historie dus. Bovendien hebben de ondernemers van Posterholt de gelegenheid gekregen  hun zaak te promoten door middel van vouchers. Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden voor de map bij stichting Oké Roerdalen (bij de basisschool), bij Mieke Schotemeijer (06 46 01 60 50), bij Stichting Activiteiten De Beuk (06 50 69 56 78) of Anneke Veelen (0475 40 2511).

SAMEN STERK IN WERK / VERBINDING

Verbinding zoeken is volgens Stichting Natuurlijk! Postert belangrijk in deze tijd. Samen sterk én samen kun je meer bereiken! Daarom gaat onze stichting samenwerkingsverbanden aan met andere stichtingen en verenigingen in ons dorp. Wij hebben al diverse samenwerkingsverbanden met stichting Activiteiten de Beuk, Stichting Oké Roerdalen en Stichting Menswel.

VERGADERINGEN
De bestuursvergaderingen van de stichting worden gehouden bij Boerengolf Vurenhof. Een half uur voor iedere vergadering is het bestuur van 19.00 uur tot 19.30 uur beschikbaar voor vragen en suggesties van dorpsgenoten. Daarna volgt de besloten bestuursvergadering. De data van de bestuursvergaderingen vind je op de betreffende pagina.

PRIVACYBELEID – AVG
Download hier het document.