vergaderingen

Maandelijks vinden er in het zaaltje van Vurenhof aan de Vurensteeg (achter de kerk) bestuursvergaderingen plaats, telkens op een donderdag. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur is er voor inwoners van Posterholt de mogelijkheid om binnen te lopen voor vragen of suggesties.
De vergaderdata in 2023:
11 mei
15 juni
6 juli
7 september
12 oktober
23 november