vergaderingen

Maandelijks vinden er in het zaaltje van Vurenhof aan de Vurensteeg (achter de kerk) bestuursvergaderingen plaats, telkens op een donderdag. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur is er voor inwoners van Posterholt de mogelijkheid om binnen te lopen voor vragen of suggesties.

De vergaderdata in 2021:
14 oktober
4 november –> 18 november (i.v.m. de coronamaatregel (sluiting horeca om 20.00 uur)

De vergaderdata in 2022:
13 januari 2022
10 februari 2022
10 maart 2022
14 april 2022
12 mei 2022
16 juni 2022
14 juli 2022
8 september 2022
13 oktober 2022
10 november 2022